NOGOMET

FOTOGALERIJA

POVIJEST

TURIZAM

IZBORI

TURIZAM

Lovačka kuća "Česma" - AS Lovni turizam


Lovište Česma - Bolčanski lug I/II smješteno je na istočnom prstenu Zagrebačke županije. Odlična povezanost lovišta sa Zagrebom (aerodrom Pleso) kao centrom županije i glavnim gradom Hrvatske udaljenim 70-tak km zagarantirana je autoputevima Zagreb - Bjelovar i Zagreb - Ivanić grad.
U centru lovišta u mjestu Kabal nalazi se lovačka kuća “Česma” koja je uređena u lovačkom stilu, u njoj se nalazi sedam dvokrevetnih soba vrhunski uređenih s punim komforom. Lovačka kuća na raspolaganju je lovcima koji love u lovištu i zatvorenog je tipa.


Gostima se nude domaći specijaliteti, te jela od svih vrsta divljači uz bogatu ponudu vrhunskih vina. U sklopu kuće nalazi se drvena kapelica posvećena Sv. Hubertu, kao i stara drvena kuća. Nedaleko od kuće nalazi se i štala sa jahaćim arapskim konjima.

 

Lovište Česma-Bolčanski lug pretežno je nizinsko lovište površine 6 000 ha kojim gospodari tvrtka «AS- lovni turizam» iz Zagreba. Lovište je smješteno 70 km istočno od Zagreba, omeđeno sa ribnjacima Vukšinac i Siščani, vodotocima Velike i rijeke Česme sa starim meandrima, duž čijeg vodotoka se nalazi stanište mnogih zaštićenih vrsta poput orla Štekavca, Crne rode, dabra i vidre.

OPĆINA FARKAŠEVAC

 

Jedinstveni upravni odjel

Ponedjeljak, petak 7,00-15,00

Rad sa strankama  7,00-12,00

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije,

Zdravstvena ambulanta Farkaševac

 

Parni datumi:

13,00 - 20,30

 

Neparni datumi:

7,00 - 14,30

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Ljekarna Joukhadar

Parni datumi: 11,00 – 19,00

Neparni datumi 7,00- 15,00

 

Veterinarska stanica Vrbovec

Ambulanta Farkaševac

Rad u ambulanti svakodnevno 8,00-9,00

Rad na terenu i dežurstvo 0,00-24,00

 

Trgovina AS-agro d.o.o.

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Trgovina Špar d.o.o.

Radnim danom 6,30 – 20,00

Nedjeljom 7,00-13,00

 

Trgovina Budućnost

Radnim danom 7-15,00

Nedjeljom 8,00-12,00

 

Trgovina Aktual

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Poštanski ured Farkaševac

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak  11,30 - 14,30

 

Autobusne linije poduzeća Čazmatrans Nova d.o.o.

Polazak Bjelovar: 6,35; 11,10; 15,10;18,05

Polazak Vrbovec: 5,15; 9,20; 13,15; 15,50; 19,50

Copyright © 2014. OPĆINA FARKAŠEVAC